فارس- شیراز، معالی آباد، خیابان بهاران، نبش کوچه 2 پلاک 77

نمایشگاه بین المللی