شیراز،معالی آباد،خیابان بهاران،نبش کوچه 2، ساختمان پی آزاد.

قالب بندی ستون بتنی با پلی فرم

 
 

 

با استفاده از قدرت ترکیب این قالب ها با قالب های کنج فلزی امکان ساخت انواع ستون های بتنی وجود دارد. این اتصال به راحتی با پین گوه فلزی و یا پلی پین در کمترین زمان ممکن قابل مونتاژ و استفاده می باشد