شیراز،معالی آباد،خیابان بهاران،نبش کوچه 2، ساختمان پی آزاد.

نمایشگاه بین المللی تهران 98